Поддержка

image description

You can contact Harvia product support at +358 (0)207 464 030

Our product managers will be glad to help You with any product-related problems on weekdays from 8.00 am to 4.00 pm, except on national holidays.

Taxed call rates:
Landline: 8.28 ¢/call + 7 ¢/min
Mobile phone: 8.28 ¢/call + 17 ¢/min
From outside Finland: regular long-distance rates

The product managers can also answer your questions by e-mail

E-mail your questions to us at tuotetuki@harvia.fi. Please describe the product and related question as accurately as possible to make the process easier.

Frequently asked questions and answers

Please read our FAQ section before contacting our product support. If you are unable to find answers to your questions, you can also fill out the contact form.

Sähkökiukaat

Kiukaassani on tekninen vika, kuinka toimin?

Tarkistuslista

Takuuehdot ja -huolto

Takuuehdot

Yleistä
Harvia Oy antaa valmistamilleen tuotteille 2 vuoden täystakuun kotitalous käytössä ja rajoitetun 2 vuoden takuun yhteisö- ja laitoskäytössä. Rajoitettu takuu lukee pois sähkövastukset ja kiukaan sisäänrakennetun elektroniikan, joille myönnetään 1 vuoden takuu yhteisökäytössä (talonyhtiösaunat) ja 6kk takuu laitoskäytössä (kylpylät, uimahallit yms.) Takuu edellyttää, että tuotteen asennuksessa noudatetaan asennusohjeen mukaisia määritelmiä asennuspaikan ja olosuhteiden osalta. Tuotetta tulee käyttää ja huoltaa asennusohjeen mukaisesti.

Takuu astuu voimaan tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty! Mikäli niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa.

Varaosatakuu
Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta. Varaosan asentajana on käytettävä valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä tai riittävän pätevyyden omaavaa asennusliikettä.

STUL — Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu
STUL takuuta sovelletaan sähkökiukaisiin, ohjauskeskuksiin ja höyrystimiin, kun siitä on erikseen sovittu. STUL – takuuehdot liitetään niissä tapauksissa näihin takuuehtoihin. Kun STUL- takuuehtojen käytöstä on sovittu, ne syrjäyttävät nämä takuuehdot, jos ehdot ovat keskenään ristiriidassa.

Takuuvastuun rajoitukset
Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

Virheestä ilmoittaminen
Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua. Ilmoitus voidaan tehdä valmistajalle, tuotteen myyjälle tai valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle.

Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä
Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määritelty edellä kohdassa 2. Vaihdetulle osalle annetaan 2. kohdan mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.

Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

Harvia sähkökiukaiden takuuhuolto Suomessa

Harvia sähkökiukaiden takuuhuolloista vastaa pääsääntöisesti Harvia valtuutetut huoltopisteet. He varmistavat takuun voimassaolon joko ostokuitista tai muusta käyttöönoton vahvistavasta tositteesta. Mikäli valtuutettua huoltopistettä ei ole paikkakunnalla tai valtuutettuun huoltoon on pitkä matka voi asiakas olla yhteydessä Harvia tekniseen asiakaspalveluun, joka varmistaa kiukaan iän esim. sähköpostitse lähetettävällä kuitilla ja vauriosta otetulla valokuvalla. Tällöin asiakas voi itse kutsua lähellään olevan sähköammattilaisen korjaamaan kiukaan, jonka jälkeen korjauskuluista vastaa Harvia.

Takuuhuolto suoritetaan yleensä kiukaan asennuspaikalla, ellei toisin sovita. Takuun alainen kiuas korjataan aina, mikäli se on mahdollista. Kiukaan vaihto tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa ja silloinkin vain Harvia teknisen asiakaspalvelun luvalla. Harvia takuuhuolto sisältää pääsääntöisesti sekä työn että osien osuuden. Harvia pidättää oikeuden olla hyväksymättä takuuhuoltoa, mikäli havaitaan takuuehtojen väärinkäytöstä tai esim. takuuajan vahvistavaa tositetta ei löydy. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä Harvia tekniseen asiakaspalveluun.

Harvia tekninen asiakaspalvelu: arkisin 8-16. Puh. +358 207 464 030. Vikailmoituksia liitteineen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tuotetuki@harvia.fi

Mistä löydän huoltoliikkeen?

Ohjeet huoltoliikehakuun. Ohjeistus 30 kilometrista.

Puulämmitteiset kiukaat

Kiukaassani on tekninen vika, kuinka toimin?

Ohjeet