fbpx

Återvinningsanvisning: Så här återvinner du ett gammalt bastuaggregat och annat bastumaterial

Kiukaan kierrätysohje

Var lämnar man in ett gammalt bastuaggregat? Och bastustenar eller bastulavar? Vid byte av bastuaggregat och basturenoveringar är det viktigt att återvinna produkterna och materialen i enlighet med lokala föreskrifter. Med dessa tips löper detta smidigare.

Hållbara val med tanke på miljön är också bra val för människan. Därför har alla Harvias produkter planerats så att de är hållbara och har tillverkats av återvinningsbara material. Våra produkter uppfyller även samtliga begränsningar gällande användning av farliga ämnen inom EU (t.ex. Rohs).

Varje bastuägare spelar en viktig roll i att minska det ekologiska fotavtrycket. När det gamla bastuaggregatet ska bytas mot ett nytt eller då bastun renoveras från golv till tak, måste de gamla produkterna återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Merparten av bastuns material får inte avyttras bland vanligt hushållsavfall.

Harvias produkter innehåller till exempel metall, plast, elektronik, trä och glas. Genom att sortera de olika materialen i enlighet med lokala föreskrifter och rekommendationer säkerställer du att inga värdefulla material går till spillo. På så sätt kan största delen av dem återanvändas.

Nedan hittar du närmare anvisningar om hur du återvinner bastuns olika delar och material på ett smart sätt.

Puukiukaan kierrätysohje

Återvinning av vedeldad bastuugn

Mer än 90 procent av en vedeldad bastuugn består av metall och är utmärkt för återbruk. En gammal vedeldad bastuugn är stort metallskrot, som du kan lämna till din lokala metallinsamling.

Innan den vedeldade bastuugnen lämnas till metallinsamlingen, ska bastustenarna avlägsnas, men annars behöver ugnen inte demonteras eller sorteras. Med andra ord kan till exempel glasluckan lämnas kvar i den gamla ugnen. Närmare återvinningsanvisningar får du från aktören som ansvarar för din lokala återvinning.

Kiukaan kierrätysohje

Återvinning av elektriskt bastuaggregat, styrcentraler och elektronik

Elektriska bastuaggregat samt annan elektronik är el- och elektroniskt avfall. Aggregatet behöver vanligen inte demonteras före återvinningen, men det är bra att avlägsna bastustenarna innan det lämnas till återvinningen.

Mer än 90 procent av allt material i våra elektriska bastuaggregat är av metall och kan smidigt och behändigt återvinnas genom krossning. Metall kan återanvändas flera gånger. Ta reda på anvisningarna för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall från din lokala återvinningsaktör.

Återvinning av gamla bastustenar

Bastustenar bör bytas ut regelbundet. Om de är mer än två år gamla eller har sprickor, är det dags att byta dem.

Vanliga bastustenar är av stenmaterial, som kan återbrukas exempelvis i trädgården. Partier om maximalt fem kilo gamla stenar kan vanligen även läggas i det vanliga avfallskärlet i fastigheten. Om detta inte är möjligt, kan du ta reda på närmare anvisningar från din lokala återvinningsaktör och lämna ett lass sten på en gång till återvinningen i enlighet med deras anvisningar.

Återvinning av lavar, isolering och andra bastumaterial

Vid basturenovering uppkommer även byggavfall, såsom trämaterial och isoleringsmaterial. De sorteras och återvinns vanligen som de är på återvinningsstationen för respektive material. Ta på förhand reda på praxis i ditt område, så blir sorteringen enklare och materialen kan återbrukas effektivt.

Om det vid basturenoveringen blir över användbara material, såsom hela dörrar eller inredning, lönar det sig att erbjuda dem till återvinningscentralerna eller till grupper i sociala medier. Via dem kan materialen få ett nytt liv som de är i ett objekt som renoveras av någon annan.