fbpx

Hur tar jag reda på serienumret till mitt aggregat?

image description

Elektriska bastuaggregat

serienumret är en sifferkombination på nio siffror. På de nyare elektriska bastuaggregaten är serienumret fäst på aggregatets typskylt. Typskylten är ett klistermärke eller en dekal som anger modell och skyddsavstånd för aggregatet. Typskylten befinner sig oftast på sidan av aggregatet.

Äldre modeller har serienumret fäst på aggregatets lucka, som endast får öppnas av en auktoriserad elektriker. Du kan kontakta vår produktsupport även fast du inte har serienumret tillhands. I detta fall kan du lämna fältet för serienumret tomt i kontaktformulären.

Vedeldade bastuugnar

Serienumret på Vedeldade bastuugnar befinner sig på förpackningen till produkten. Du kan kontakta vår produktsupport även fast du inte har serienumret tillhands. I detta fall kan du lämna fältet för serienumret tomt i kontaktformulären.