Produktsupport

image description

Du når Harvias produktsupport på nummer +358 (0)207 464 030
Våra produktchefer hjälper dig med problem som gäller Harvias produkter från måndag till fredag klockan 10.00–15.00 (finsk tid) med undantag under nationella högtider.

Samtalspris inklusive skatt:
Från fast nät: 8,28 cent/samtal + 7 cent/min
Från mobiltelefon: 8,28 cent/samtal + 17 cent/min
Utanför Finland: normalprissatt utlandssamtal

Vanligaste frågorna
Kom ihåg att läsa frågor och svar innan du kontaktar Harvias produktsupport. Om du inte hittar svar på din fråga, fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

Garanti och -service

Garantivillkor

Allmänt
Harvia Oy ger 2 års helgaranti för produkter i hushållsbruk och 2 års begränsad garanti för produkter i kommersiellt-, kollektivt bruk och anläggningar. Den begränsade garantin utesluter värmemotstånd och den inbyggda elektroniken i aggregaten. Dessa har 1 års garanti i bostadsrättsföreningar och 6 månaders garanti i anläggningar (simhall, spa, etc.). Garantin förutsätter att köparen iakttar tillverkarens anvisningar gällande produkternas placering, montering, användning och service. Produkten bör användas och underhållas enligt anvisningarna.

Garantin trader i kraft på köpdagen eller när byggnadsverket mottar produkten, beroende på vilken dag som innefaller senare. Som garantiintyg fungerar kvitto, byggnadsverkets orderbekräftelse eller motsvarande dokument.

Användning av keramiska bastustenar är förbjudet! Vid användning av keramiska bastustenar upphör garantin.

Reservdelsgaranti
Reservdelsgarantin gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Den ersättande reservdelen levereras fraktfritt till kunden och installationen genomförs i förhand av Harvias auktoriserade installatör eller i annat fall av ett kvalificerat elmonteringsföretag.

*******STUL – Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu (ENDAST FINLAND)

STUL garantin tillämpas endast till elektriska bastuaggregat, styrenheter och ångaggregat enligt separat överenskommelse. STUL-garantivillkoren kopplas i dessa fall till garantivillkoren på denna sida. När man har bestämt att tillmäpa STUL-garantivillkoren och om STUL- och vilkoren på denna sida hamnar i kontradiktion, förfaller garantivillkoren på denna sida.*********

Begränsningar av garantiansvar
Köparen ska vårda produkten omsorgsfullt. När produkten tas emot ska köparen kontrollera att den inte har transport- eller lagringsskador. Säljaren eller transportföretaget ska omedelbart underrättas om observerade skador på produkten.

Tillverkaren ansvarar inte för produktfel, funktionsstörningar eller brister som förorsakats av transporten eller felaktig lagring, montering eller användning som strider mot tillverkarens anvisningar, försummelser i servicen eller placering av produkten i ett sådant utrymme där förhållandena inte motsvarar tillverkarens rekommendationer.

Felanmälan
Köparen ska anmäla fel eller störningar i produkten omedelbart efter att de upptäckts. Anmälan sker antingen direkt till tillverkaren, återförsäljaren eller Harvias auktoriserade elmontör.

Tillverkarens åtgärder i anslutning till garantin
På basis av en motiverad garantianmälan reparerar eller byter tillverkaren en felaktig produkt. Reparationen eller bytet sker på tillverkarens bekostnad. Tillverkaren har rätt att använda det alternativ som är förmånligast för tillverkaren. Garantin för reservdelar fastställs ovan. En utbytt del beviljas reservdelsgaranti enligt ovan. I övrigt fortsätter garantin för den reparerade produkten normalt.

Tillverkaren ersätter inte köparen för kostnader, affärsförluster eller andra direkta eller indirekta skador på grund av fel eller störningar i produkten.

Harvias garantiservice för el-aggregat i Finland

Harvia har auktoriserade servicerepresentanter som har hand om Harvias garantiservice för el-aggregat i Finland. Giltigheten för garantin gäller mot uppvisning av kvitto eller liknande dokument, vilket kontrolleras av servicerepresentanten. Om det inte finns en auktoriserad servicerepresentant på orten, kan kunden vara i direkt kontakt med Harvias tekniska rådgivning, som med hjälp av e-post kan kontrollera aggregatet genom bifogat kvitto och bild på skadan. Därefter kan kunden själv kontakta en lokal yrkeselektriker för renovering av aggregatet varpå Harvia står för kostnaden.

Garantiservicen genomförs på plats, om inte annat bestäms. Ett aggregat som går under garantin repareras alltid i förstahand, om möjligt. Utbyte av ett aggregat görs sällan och enbart om Harvias tekniska rådgivning så bestämmer. Harvias garantiservice innehåller både jobbet och reservdelarna. Harvia behåller rätten att neka garantiservice om garantivillkoren exploateras eller om kvitto inte kan uppvisas. I oklara fall bör kunden kontakta Harvias tekniska rådgivning.

Harvias tekniska rådgivning: vardagar 10-15 (Finsk tid). Tel. +358 207 464 030.

Var finner jag en serviceverkstad

Sök efter din närmaste Harvia serviceverkstad med hjälp av vårt sökvektyg. Serviceverkstäderna är markerade som gula punkter i kartan.

Om din närmaste serviceverkstad befinner sig över 30km bort, kontakta Harvias tekniska rådgivning.

 

Kontaktformulär


Produktcheferna svarar även via mail
Beskriv produkten och frågan så utförligt som möjligt. Detta underlättar hanteringen av ärendet.