Harvias inredningsprodukter är tillverkade i hållbara material och av hög kvalitet, som lämpar sig till bastuns tempertaur- och fuktändringar. För en hållbar bastutradition, i över 60 år – Harvia

Färdigställande av bastun