Hidden heater är tillverkad i rostfritt stål och den bjuder på mjukt bad. Eftersom aggregatet placeras bakom en falsk vägg, kan laven placeras på ett mer mångsidigt sätt. Harvias Hidden heater används i många hotell och gymanläggningar runtom i världen.

Hidden Heater