fbpx

I Harvias breda produktutbud har du inga svårigheter att hitta en kompatibel, elegant och lättinstallerad skorstenslösning för vedeldade bastuugnar, eldstäder, vedspisar eller andra liknande ugnar som eldas med fast bränsle. Med hjälp av rökrören kan du enkelt ansluta eldstaden till skorstenen.