fbpx

En övervintrande bastustuga tycker inte om fukt

När utomhusbastun ska stå oanvänd över vintern, bör avställningen förberedas noggrant. Det viktigaste är att lämna allting torrt. Fukten som blir kvar på träytorna och stenarna expanderar när den fryser, vilket sliter och skadar materialen. När träytorna rengörs spelar det stor roll, om man använder varm eller kallvatten. Varmvatten används när man tvättar medans kallvatten används vid avsköljning. Uppvärmning av bastun låter bastun torka av effektivare. Vad gäller bastuugnen ska eldstaden rengöras och överses. Elden tar hårdast på metallen. Efter förberedelserna möts bastubadarna av en fräsch bastu på våren.

Det finns ca. 600 000 stugor i Finland som inte används på vintern. Även många villatomter har en utomhusbastu som enbart används på sommaren. En bastu som står oanvänd över vintern bör ”avställas”, för att förlänga dess livslängd och att i bruk tagningen blir så bekväm som möjligt.

Stora temperaturförändringar påverkar inte bastuns kondition, men den kvarblivande fukten kan göra skada. Speciellt i byggnader som står oanvända under längre tider. Om bastun används flitigt, hinner inte fukten gro i konstruktionerna. När vattnet fryser till is påverkar det även bastu stenarna, speciellt när fukten samlas i de små springorna. Vattnet som expanderar vid förfrysning vittrar stenen och påverkar de värmeabsorberande egenskaper.

Bastun rengörs ordentligt minst en gång om året, för att uppehålla bra hygien och användarvänlighet. Genomför rengöringen på hösten, så att vårens första bastubad känns fräscha och man får kliva upp på nytvättade bastulavar. Vem vill börja årets bastubadande med en städning? Och visst är det enklare att rengöra, när smutsen inte hunnit gro och sätta sig.

Tvätta laven med varmvatten, så slipper du stickor

Höst städningen görs på både insidan och utsidan av bastun. Rännorna putsas på hösten, när löven fortfarande är fräscha. På våren kan det vara tuffare att få bort avlämningarna av ruttna löv. Skorstenen bör sotas i samband med städningen och det är även laga krav på sotning av eldstäder och skorsten.

Många har en utomhusbastu nära vattnet. Användning av sjövatten är behagligare på hösten, innan isen kommer, än på våren, efter att isen har smällt. Om strandbastuns vattenpump ligger i vattnet, tas den upp innan isen kommer.

Om utomhusbastun har en bastuautomat (Autodose) är det viktigt att tömma den på hösten. Töm utomhusbastun på lösöre och tillbehör, som är onödiga att lämna kvar i kylan.

Tvätta bastulaven med varmvatten så att fibrerna på träet kommer fram, och smutsen avlägsnas lättare. Använd en mjuk borste och lätt basiskt tvättmedel blandat i varmvatten när du tvättar laven och borsta längs med fibrerna så att ytan förblir jämn och inga stickor kommer upp. Skölj av lavar och väggar med kallvatten, åtminstone två gånger, så att tvättmedlet säkert avlägsnas. Kallvattnet drar ihop träet.

 

Kom ihåg att tvätta lavarna på undersidan eftersom smuts och svett hamnar lika mycket på undersidan som på ovansidan. Efter rengöring är det nödvändigt att behandla lavarna. Paraffinolja förhindrar fukten från att tränga in i träet och materialets livslängd förlängs. Nya lavar bör alltid behandlas innan användning. Behandling av väggar och tak är däremot oftast inte nödvändigt.

Säkerställ vårens bastuinvigning: noll hål och ett rakt rostjärn

Kom ihåg att kontrollera bastuugnen. Det väsentliga är eldstadens och rostjärnets skick. Använd ficklampa när du kontrollerar att det inte finns hål eller sprickor i eldstaden och se till att rostjärnet inte är förkrökt.

Efter höststädningen är det dags att torka bastun genom uppvärmning. När bastun sedan tas i bruk, får bastuinvigningen mötas av en fräsch och fungerande vårbastu.