fbpx

Personuppgifter

image description

1.      Registerhållare

 • Namn: Harvia
 • Ort: Muurame, Suomi
 • Adress: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame
 • Företags- och organisationsnummer: 0176654-2

2.     Ansvarande för datasäkerhet

 • Namn: Heikki Pyykkönen
 • Kontaktuppgifter: Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, data.protection(a)harvia.fi

3.     Namn för register

Harvia kundregister

4.     Rättsunderlag och personuppgifternas användningssyfte

Personuppgiftslag  (523/1999) 19§ för direktmarknadsföringsregister.

Personen har registrerat sig som Harvias kund, beställt Harvias nyhetsbrev, köpt Harvias produkter eller deltagit i evenemnag- eller tävlingar som organisrats av Harvia.

Syftet för registret är uppehållandet av Harvias kundregister, arkivering- och hantering av webbutikens ordrar samt underhåll av kundrelationer. Informationen kan användas till att utveckla Harvias vrksamhet, statistiska syften och riktad marknadsföring. Personuppgifetrna behandlas enligt personuppgiftslagetns avgränsningar och möjligheter.

Regstrets uppgifer kan användar för ritkad marknadsföring inom Harvias register men utan att utlämna personuppgifter till en tredje part. Om du inte vill ha meddelanden eller marknadsföring genom tjänsten, ta kontakt med leverantören via E-post på data.protection(a)harvia.fi.

Harvia kan i särskilda fall använda sig av en utomstående partner för att uppehålla kund- och tjänsterelationer. En del av registerdatan kan flyttas till samarbetspartnerns server på grund av tekniska krav. Registeruppgifterna används då endast till för att uppehålla kundrelationer via tekniska gränssnitt.

5.     Informationsinnehåll för registret

 • Personens för- och efternamn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Information om behandlade ordrar (webbutik)
 • Information om kundens produkter, registreringar och kontakt med kundservicen

6.     Lagbundna källor för data

Personuppgifter samlas endast av kunderna själva och med kundens godkännande.

7.     Lagbundna överlämningar av data

Vi kan överlämna personuppgifter till tredje parter under följande tillfällen:

 • Vid lagakrav
 • Till tjänsteleverantör för uppfyllande och utceckling av tekniska tjänster.
 • När vi uppriktigt är övertygade om att utlämning av uppgifter krävs för att säkerhetsställa lagliga rättigheter för oss, de registrerade och andra, för underökning av bedrägerier och för att besvara myndgheternas frågor.

8.     Överlåtning av uppgifter utanför EU eller ETA

Uppgifter överlämnas inte utanför EU eller ETA.

9.     Lagring av uppgifter

Uppgifterna för den registrerade raderas vid och upp mot förfrågan, vis exception om rättigheterna eller skyldigheterna enligt lag eller överenskommelsen mellan parterna gör oss pliktiga att bevara uppgifterna.

10.  Skydd av registret

Personuppgiftrna är skyddade från att hamna i händerna hos obehöriga på ett olagligt sätt eller av misstag, genom tillräckliga tekniska och organisatoriska medel.

11.  Rättigheterna för den registrerade

Den registrerade har rätt till att få tillgång till-, granska- och uppdatera sina egna uppgifter. Om den registrerade inte vill ha sina uppgifter i Harvias regiser, kan hen be om att få radera uppgifterna.

Den registrerade har rätt enligt bestämmelser om behandling av personuppgifter att flytta sina uppgifter från ett register till ett annat, dvs. få ut sina uppgifter i ett allmänt läsbart format och kunna överföra dem till en ann registerhållare.

Beägran om ovanstående kan göras till Harvias korresponderande person.

Om den registrerade anser att man brutit mot de lagliga rättsligeterna, har denne rätt att lämna klagomåt till den nationella datasäkerhetsmyndigheten eller till andra datasäkerhetsmyndighetee i den europeiska unionen eller ETA.

I Finland står dataombudsmannen som ställföreträdare för bevakande myndighet. Du hittar kontaktifromationen till dataombudsmannen via länken.