Griffin Colour Light CG170T

Harvia Griffin Colour Light är en modern digital styrenhet för styrning av färgbelysningen och för att skapa önskad stämning i bastun. Belysningen är en viktig del av inredningen och trivseln.

Elegant, digital styrning.
Harvia Griffin är en elegant modern digital styrenhet. Griffin är liten och smidig och kan monteras var som helst i torrutrymmen.

Mångsidig och enkel att använda
Till produktfamiljen Harvia Griffin hör fyra modeller som styr olika enheter: Griffin CG170 för styrning av elektrisk bastuaggregat, Griffin Combi CG170C för styrning av Combi-bastuaggregat och kombinerade bastuaggregat med ånggenerator, Griffin Infra CG170I för styrning av infrakabin och Griffin Colour Light CG170T för styrning av färgbelysningsenheter.

Harvia Griffin erbjuder funktioner som lätt kan programmeras systemet går att återställa automatiskt efter strömavbrott.

Leveransinnehåll:
- Styrpanel
- Strömförsörjningsenhet
- Datakabel 5 m (kan förlängas med 10 m längder upp till 30 meter)

  CG170T
Vikt kg 0,12
Djup cm 2,8
Bredd cm 9,4
Höjd cm 11,3
Djup cm 9,4

Kompatibla produkter

Futura-färgbelysning SACL23079 (ska förses med styrcentralen Griffin CG170T)
Färgbelysning SACL23071 (förses med separat styrenhet Griffin CG170T)