Harvia Legend GreenFlame

Elden brinner härligt bakom den stora glasluckan på den vedeldade bastuugnen Harvia Legend 240 GreenFlame – du kan luta dig tillbaka och njuta av den magiskt avkopplande atmosfären.

Den utsläppssnåla, hållbara och lättanvända bastuugnen lämpar sig för medelstora bastur. Dess väl tilltagna stenvolym garanterar traditionellt mjuka bastubad. Ugnens hjärta är dess helt nya brännkammare GreenFlame, som utformats för ren förbränning. Den nya brännkammaren mins-kar partikelutsläppen med en femtedel och kolmonoxidutsläppen med 70 %.

Brännkammaren Harvia GreenFlame® har optimerats för ren förbränning. GreenFlame® är ett led i Harvias ambitiösa utvecklingsarbete för vedförbränning med lägre utsläpp. Tack vare den nya metoden för att kontrollera luftintaget i Harvia Gre-enFlame® blir utsläppen av partiklar och kolmonoxid betydligt lägre än hittills. Ju mindre andelen kolmonoxidutsläpp är av den totala mängden förbränningsgaser, desto renare blir förbränningsprocessen.

Elegant stor glaslucka och effektivare förbränning

  1. Tilluft leds genom asklådan och luckan in i eldrummet.
  2. I eldrummet blandas luften jämnt i förbränningsprocessen, vilket ger ren förbränning.
  3. De heta rökgaserna vandrar genom kanalerna i ugnens övre del och sprider effektivt värme i ugnsställningen, stenarna och hela bastun.
  4. Rökgaserna försvinner ut genom skorstenen.

 

Reservdel

Artikelnummer WK200LD
EAN 6417659024853
Färg Black
Effekt kW 15,9
Vikt kg 76,10
Djup cm 60
Bredd cm 60
Höjd cm 83,5
Minsta storlek för bastu m3 10
Största storlek för bastun m3 24
Minsta höjd för bastun 2100 mm
Stenmängd kg max. 200
Rökröranslutningens diameter mm 115
Ställbara ben mm 0-30
Visa mer