Solar

Idén bakom bastuinredningen Harvia Solar är den strålformade hörnmodulen som ger en solig stämning till din bastu. Framsidan av laven och ryggstöden har en svart strimma som en elegant detalj.

Bastuinredningen, varm som solens strålar

Valbara lavematerialen för Solar är abachi, al, asp eller värmebehandlad asp. Ryggstöd och tvärslån kommer i samma material som laven.

Alternativa djup för övre lavarna är 500 eller 600 mm, för undre lavarna 400–1000 mm. Alla lavar har en massiv, rundad framkant. Bastulaven Solar kan även fås med en extradjup nedre lave som passar till exempel för att fälla in Harvia Forte-aggregatet.

Vid behov stöds lavarna med gavelstöd och vi rekommenderar lampor med skärmar vars stil är enlig med lavarnas. Laven kan lösgöras vid städning.