fbpx

Elegant bastuavdelning på lyxigt hälsocenter

Seth Ascetic är ett privat lyxhälsocenter, som erbjuder ett brett utbud av välbefinnandetjänster för alla sinnen. Syftet är att erbjuda upplevelser som balanserar kroppen, sinnet och själen. Bland dessa unika tjänster av hög kvalitet finns nu även en finsk bastuupplevelse. Taiwanesiska Seth Ascetic ville bygga en egen bastuavdelning, eftersom man ville implementera en avslappnande bastuupplevelse som en del av besöket på hälsocentret.

När man på Seth Ascetic upptäckte att bastuns lugnande och avslappnande effekt var ett efterlängtat tillskott i deras tjänsteutbud, valde man att genomföra projektet tillsammans med Harvia. I bastuhelheten byggdes två Harvia-bastur och två ångrum, ett för män och ett för kvinnor. Seth Ascetics önskemål var att få en bastuhelhet i flera nivåer, med lavar i olika höjder. Baserat på dessa önskemål började Harvias bastuplanerare skapa en vacker och praktisk bastuvärld.

De detaljerade önskemålen krävde även unika lösningar. Lavlösningarna var fullständigt skräddarsydda efter Seth Ascetics önskemål. De olika nivåerna skapade man genom att kombinera såväl fasta lavkonstruktioner som lösa bastubänkar. I nedre kanten på lavarna installerades LED-ljusslingor, så att den eleganta konstruktionen och de olika nivåerna betonades ännu bättre. Vid planeringen av de nya lavtyperna integrerades även aggregatskydd helgjutet i lavhelheten.

Som material för väggpanelerna och lavarna i hälsocentrets basturum valdes värmebehandlad asp. ”Vi taiwaneser värdesätter produkter av hög kvalitet och naturliga material, och den nordiska naturen intresserar oss. Den finländska bastuupplevelsen går hand i hand med material av hög kvalitet. Seth Ascetic strävar efter att vara pionjär inom branschen för holistiskt välbefinnande och därför ville vi ha den finska bastun som en del av helheten”, konstaterar Karl Chi, projektchef vid Seth Ascetic.

I spaavdelningen byggdes även två identiska, måttbeställt skräddarsydda ångrum. I ångrummen byggdes välvda säten som följer utrymmet. Utöver detta installerades stämningsgivande fiberbelysning i taket och under sätena.