fbpx

Guide för den miljövänliga bastubadaren

I guiden för miljövänliga bastubadare berättar vi om grundläggande saker om hur byggare, renoverare och användare av bastur kan dra sitt strå till stacken för att minska det ekologiska fotavtrycket. Små gärningar för skillnad!

Harvias produkter planeras och tillverkas miljövänligt. Hållbara val med tanke på miljön är också bra val för människan.

Val av bastuugn

 • Det är av yttersta vikt att välja en vedeldad bastuugn eller ett elektriskt bastuaggregat med rätt effekt. Är det för stort, ökar elförbrukningen eller vedåtgången.
  Om det i bastuväggen finns sten eller glas utan isolering eller motsvarande oisolerad yta, ökar ugnens/aggregatets effektbehov. Lägg till 1,2 kubikmeter per varje oisolerad kvadratmeter.
 • Om bastuns inneryta består av oisolerat timmer, ska du multiplicera kubikvolymen med 1,5.
 • Beakta även dina bastuvanor, om du till exempel bastar ofta, ska du välja ett aggregat som alltid är klart att användas, alltså ett elaggregat med värmeackumulator. Harvia Forte är ett ekonomiskt aggregat för den som bastar ofta. Tack vare den effektiva värmeisoleringen bevarar den bastukapaciteten med låg elenergi. Mellan bastubaden fungerar aggregatet som värmeelement i bastun. Aggregatets egenskaper kommer bäst till sin rätt i bastur med god värmeisolering, där man inte har använt massiva material (t.ex. betong, timmer och glastegel).
 • Med hjälp av bastuugnar med vattenbehållare, till exempel med 20 LS Pro och 20 RS Pro, sparar du på kostnaderna för uppvärmning av vatten. I behållaren på 30 liter värms vattnet upp samtidigt som bastuugnen eldas tills den är redo för bad.

Solide Compact Harvia 20 Pro

Bastustenar

I eluppvärmda bastuaggregat och vedeldade bastuugnar ska man absolut använda massiva stenblock, eftersom de lagrar väldigt mycket värme och bastuvattnet förångas effektivt på stenarnas stora blockyta.

De facetterade stenblocken gör det dessutom möjligt att stapla stenarna luftigt. Blockstenar som bastustenar är ett ekologiskt val; mellan brytningen av stenen och staplingen av den i bastuugnen/-aggregatet förekommer inte lika många miljöbelastande arbetsmoment som för sten, som är bearbetade (t.ex. rundade stenar) eller industriellt framställda (t.ex. keramiska stenar).

Harvias bastustenar finns i två olika storlekar. Stenar i storleken 5–10 cm lämpar sig väl i vägghängda elektriska bastuaggregat med lägre effekt. Större bastustenar i storleksklassen 10–15 cm lämpar sig för användning i vedeldade bastuugnar och större elektriska bastuaggregat samt i elektriska aggregat med värmeackumulator (t.ex. Harvia Forte-aggregatet). Bastustenar i bra skick och av bra kvalitet ger rejäla, mjuka bastubad. Bra bastustenar främjar även livslängden för motstånden i elektriska bastuaggregat.

Användning av bastuaggregatet

Genom att sköta aggregatet rätt förlänger du dess livslängd. Byt bastustenarna tillräckligt ofta, minst med två års mellanrum, oftare om bastun används mycket, och stapla stenarna rätt. Mellan bytena är det bra att stapla stenarna på nytt, eftersom de trycks ned under användningen och med tiden. Samtidigt ska stengrus som ansamlats på botten avlägsnas.

Elektriskt bastuaggregat

Värm upp aggregatet endast så länge det behövs, inte för länge.
• Stäng av bastuaggregatet efter bastubadet. Det är dock ändamålsenligt att aggregatets eftervärme torkar bastuns träytor.
• Värm inte bastun för varm.
• När du byter det elektriska bastuaggregatet till ett nytt, lämna in det gamla till återvinningen.

Vedeldade bastuugn

 • Tänd veden ovanifrån. Läs mer om renare vedeldning.
 • Med tanke på utsläpp är det viktigaste skedet tändningen och det inledande skedet av bränningen. Tändning ovanifrån är bevisligen det bästa sättet, eftersom beståndsdelarna i veden, som förgasas av tändmaterialets värmeeffekt, flammar upp och nästan allt som förgasas, brinner också upp. Om veden tänds underifrån, värms och förgasas all ved i eldstaden samtidigt, varvid luften inte räcker till för kontrollerad eldning och en del av gaserna slipper ut obrända till skorstenen och uteluften. På det här sättet uppstår stora mängder utsläpp och det går även åt mer ved. Även en för långsam förbränningsreaktion är icke-önskvärd, eftersom temperaturen då inte stiger tillräckligt högt och då blir inte heller förbränningen optimal.
 • Stapla först mindre vedstycken horisontellt i eldstaden så att luften kan cirkulera mellan dem. Använd större vedstycken till den andra laddningen ved. Kontrollera att eldstaden inte helt fylls med ved, utan att det blir cirka en tredjedel fritt luftrum kvar. Lägg tändmaterialet (tändbitar, en bunt träpinnar, näver eller tidningspapper) på vedstyckena och tänd eld.
 • Tillsätt ved till den andra laddningen på glöden först när det inte längre förekommer någon eldslåga i eldstaden.
 • Bra ved är torr, överårig, omålad och inte impregnerad. Det är förbjudet att till uppvärmningen av bastuugnen använda bränslen med högt värmevärde, såsom spånskivor, plast, kol, briketter, pellets osv.

Bastubad

 • Man sparar energi genom att flera bastar samtidigt, varvid bastuaggregatet inte behöver vara på i flera timmar.
 • Värm inte bastun för varm, 60–80 ºC räcker.
 • Om det finns ett fönster i bastun, ska du inte ha det öppet under bastubadet, eftersom det ger upphov till stort värmesvinn och således högre energiförbrukning.
 • Se till att sköta sluttorkningen av bastun efter att du har bastat klart, så att bastuns träytor hålls i bra skick längre. Beroende på storleken på bastun behöver aggregatet dock inte lämnas påslaget för sluttorkningen, utan eftervärmen räcker bra till det.

Duschning

Även duschning kräver värmeenergi och så klart vatten: Använd varmvatten sparsamt i badrummet, stäng av vattnet medan du tvättar dig. Harvia 20 LS Pro och Harvia 20 RS Pro är stugbastarnas storfavoriter och båda har en vattenbehållare i sidan, vilket gör att dessa bastuugnar är praktiska och sparar på kostnaderna för uppvärmning av vatten. Vattnet värms upp i behållaren på 30 liter samtidigt som bastuugnen eldas tills den är redo för bad