Takuuehdot

image description

Sähkökiukaat

Harvia antaa valmistamilleen sähkökiukaille 2 vuoden täystakuun kotitalouskäytössä ja rajoitetun 2 vuoden takuun yhteisö- ja laitoskäytössä. Rajoitettu takuu lukee pois sähkövastukset ja kiukaan sisäänrakennetun elektroniikan, joille myönnetään 1 vuoden takuu yhteisökäytössä (taloyhtiösaunat) ja 6 kuukauden takuu laitoskäytössä (kylpylät, uimahallit yms.) Takuu edellyttää, että tuotteen asennuksessa noudatetaan asennusohjeen mukaisia määritelmiä asennuspaikan ja olosuhteiden osalta. Tuotetta tulee käyttää ja huoltaa asennusohjeen mukaisesti.

Takuu astuu voimaan tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty! Mikäli niitä on käytetty, takuu ei sido valmistajaa.

 

Varaosatakuu

Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen osan korvaava osa toimitetaan maksutta. Varaosan asentajana on käytettävä valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä tai riittävän pätevyyden omaavaa asennusliikettä.

STUL – Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu

STUL-takuuta sovelletaan sähkökiukaisiin, ohjauskeskuksiin ja höyrystimiin, kun siitä on erikseen sovittu. STUL-takuuehdot liitetään niissä tapauksissa näihin takuuehtoihin. Kun STUL-takuuehtojen käytöstä on sovittu, ne syrjäyttävät nämä takuuehdot, jos ehdot ovat keskenään ristiriidassa.

Takuuvastuun rajoitukset

Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.

Virheestä ilmoittaminen

Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua. Ilmoitus voidaan tehdä valmistajalle, tuotteen myyjälle tai valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle.

Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä

Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määritelty edellä kohdassa 2. Vaihdetulle osalle annetaan kohdan 2. mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan.

Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.

Harvia-sähkökiukaiden takuuhuolto Suomessa

Harvia-sähkökiukaiden takuuhuolloista vastaavat pääsääntöisesti Harvian valtuuttamat huoltopisteet. He varmistavat takuun voimassaolon joko ostokuitista tai muusta käyttöönoton vahvistavasta tositteesta. Mikäli valtuutettua huoltopistettä ei ole paikkakunnalla tai valtuutettuun huoltoon on pitkä matka voi asiakas olla yhteydessä Harvian tekniseen asiakaspalveluun, joka varmistaa kiukaan iän esim. sähköpostitse lähetettävällä kuitilla ja vauriosta otetulla valokuvalla. Tällöin asiakas voi itse kutsua lähellään olevan sähköammattilaisen korjaamaan kiukaan, jonka jälkeen korjauskuluista vastaa Harvia.

Takuuhuolto suoritetaan yleensä kiukaan asennuspaikalla, ellei toisin sovita. Takuun alainen kiuas korjataan aina, mikäli se on mahdollista. Kiukaan vaihto tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa ja silloinkin vain Harvian teknisen asiakaspalvelun luvalla. Harvian takuuhuolto sisältää pääsääntöisesti sekä työn että osien osuuden. Harvia pidättää oikeuden olla hyväksymättä takuuhuoltoa, mikäli havaitaan takuuehtojen väärinkäytöstä tai esim. takuuajan vahvistavaa tositetta ei löydy. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä Harvia tekniseen asiakaspalveluun.

Puulämmitteiset tuotteet

Harvian myöntämä kahden vuoden takuu kattaa puulämmitteisten tuotteiden materiaali- ja valmistusvirheet. Takuuehtojen täyttyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Saunasisustusten takuuehdot

Takuu ei kata ohjeiden vastaisen käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja.

Lauteiden takuu näkyvillä laudeosilla kotitalouksissa

Tehtaalla suojakäsitellyt lauteet kuusi (6) kuukautta.
Asiakkaan itse suojakäsittelemät lauteet kolme (3) kuukautta.
Ilman suojakäsittelyä, ei takuuta.

Julkisissa tiloissa olevien saunojen takuu

Näkyvät laudeosat kolme (3) kuukautta.
Lauteiden runko-osilla takuu yksi (1) vuosi.

Harvia-lauteiden värjäys asiakkaan omalla vastuulla.

Takuu ei koske saunan puutteellisesta ilmanvaihdosta, kuivatuksesta tai puun luontaisista ominaisuuksista johtuvaa sinistymistä, hometta tai halkeamista.